Covid-19: Ked Hulu Selangor 21012021

 DAERAH HULU SELANGOR - 33 KES

Ampang Pecah  4

Saringan Bergejala 3

Saringan Post-Mortem 1

 

Batang Kali 1

Saringan Bergejala 1

 

Hulu Bernam 1

Saringan Bergejala 1

 

Kalumpang 1

Saringan Pekerja 1

 

Rasa 2

Saringan Bergejala 2

 

Serendah 24

Saringan Bergejala 8

Saringan Kontak Rapat  9

Saringan Pekerja 6

Saringan Pra-Prosedur  1


Popular posts from this blog

Sah betik yang aku tanam betik betina. Ada 3 cara mengenali betik jantan dan betina selepas menyemai dan berbunga.